Persondataforordningen kaldes også GDPR. GDPR dækker over de nye EU regler, som trådte i kraft den 25.maj 2018. De nye EU-regler forbedrer din sikkerhed og beskriver rammerne for, hvordan personoplysninger skal behandles.

Hvad betyder det for dig?

Det betyder at du har ret til at vide, hvilke oplysninger IDZonen har, og hvordan de bruges.

Det er oplysninger, du selv har givet os, navn, adresse, telefon og e-mail adresse og i nogle tilfælde fødselsdata og CPR nummer.

Oplysningerne bruges til at gennemføre de konsultationer, som IDZonen tilbyder. Det er til fakturering, til indberetning til sygesikring ”danmark” og fødselsdata til at udarbejde dit horsokop

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og har ret til at få slettet, berigtiget eller udleveret dine oplysninger. Det sker ved at rette henvendelse til dly@idzonen.dk

IDZonen lever op til de nye EU regler og passer godt på dine oplysninger.