Astrologi

Verden er forunderlig,
og jo mere vi forstår,
jo mindre bliver vi.

Ukendt

Hvorfor gå til astrolog?
 • Du vil have indsigt i dig selv på et dybere plan
 • Du har konkrete udfordringer og brug for en ny vinkel
 • Du er i tvivl om en stor beslutning, der skal tages
Hvad går du hjem med?
 • Du får øget viden, indsigt, forståelse og accept af dig selv
 • Du får nye vinkler og bliver afklaret omkring dig selv og dine muligheder
 • Du får viden om dit næste års muligheder og udfordringer
Før du kommer?
 • Du oplyser dine fødselsdata
 • Vi har en indledende skriftlig dialog, hvor begivenheder fra dit liv danner grundlag for at verificere dit fødseslstidspunkt

Når du går til astrolog får du tydet dit horoskop, der blandt andet fortæller om din personlighed, dine evner, vaner og livsmønstre samt hvad der giver mening for dig på et dybere plan.

Det betyder, at horoskopet åbner mulighed for at

 • opnå indsigt, ro og glæde over at forstå og acceptere dig selv på en ny måde.
 • se nye vinkler på din situation, der hjælper dig videre.
 • vælge og finde den vej i livet, som giver mening for dig.

At få tydet sit horoskop er for mange en proces, hvor du nærmer dig forståelse af din egen identitet – altså forståelsen af hvem du er, hvor du kommer fra og hvor du skal hen.

De overordnede linier i dit horoskop beskrives og jeg forsøger at vægte tydningen, så du får de svar og den viden, du har brug for lige nu.

Endvidere belyses dit horoskops muligheder og udfordringer i det næste år. Hvad kræver opmærksomhed og hvor er der medvind.

Den astrologiske konsultation har en varighed på op til 2 timer og optages på lydfil, så du har mulighed for at genhøre den.

Hør hvad din moderne astrolog kan fortælle om dig og dine muligheder – samtalen optages på lydfil, så du er sikker på at få det hele med.

Astrologi – søkort og sejlskibe

Dit skib

Horoskopet kan billedligt betragtes som det skib, du sejler med i dit liv. Der er mange slags skibe store, små, robuste og skrøbelige, nogle sejler i fuld fart og andre mere roligt. Vi har et skib hver – og ethvert skib rummer muligheder og begrænsninger.

Skibe skal passes for at klare strabadserne og skibene skal forskellige steder hen. Oftest slår man følgeskab med andre et stykke af vejen, men måske man også skilles – nogle gange på grund af vejrforholdene.

Dit søkort

Det personlige horoskop kaldes også et søkort over livet.

Det beskriver, hvornår der er meldt storm på barometeret, og hvornår solen kan forventes at skinne, men det fortæller ikke, hvordan vi reagerer på disse naturforhold, om vi udnytter de gode vindforhold og nyder solen, eller sætter os i lastrummet og lader stå til.

Lidt som en vejrudsigt – du kan lytte efter den eller lade være.

Dine omstændigheder

Ethvert skib vil være påvirket af, hvordan den første del af sejlturen er gået. Har vi været i meget stormvejr uden mulighed for at søge i en tryg havn, eller har der været skibe i nærheden, hvor der var hjælp at hente.

Det er naturligt, at det har påvirket dels hvor robust skibet er og dels hvordan vi sejler og navigerer med vores skib i dag.

Nogle er gode til at sætte sejl og manøvrere i både kendt og ukendt farvand.

Nogle viser andre, hvordan man sætter sejl og andre kan og vil selv.

Astrologi – søkort og sejlskibe

Så hvordan ser dit skib ud, og hvordan sejler du med det? Kan du sætte sejl og navigere, eller ryger du ofte i uvejr eller ligger underdrejet på åbent hav – eller ligger du for anker og kommer ingen steder?

Vidste du, at der findes et søkort, som du kan navigere efter?

Det er det, som astrologien kan fortælle dig om.

Hvad er det for et skib, jeg har, og hvad kan mit skib egentlig bruges til. Bruger jeg alle de muligheder, der er i skibet, hvordan passer jeg på mit skib og hvad er vigtigt for mig, når jeg sætter kursen. Er jeg god til at navigere og manøvrer mit skib gennem farligt farvand og mod de mål jeg gerne vil nå.

Hvis man føler, at det er kræfter uden for en selv, der bestemmer ens livsvilkår, så er man måske en af dem, der er krøbet ned i lastrummet og lader skibet sejle sin egen sø. Horoskopet kan hjælpe med at se, hvorfor lastrummet er valgt som tilflugtsted og veje til at komme op på dækket og få sat sejl.

Det kan også være, at du faktisk står på dækket og sejlene er sat, men alligevel igen og igen kommer i tvivl om du er på rette vej – om kursen er rigtig. Ja, måske ved du, at kursen skal ændres, men du ved ikke til hvad – eller du er ikke klar over, at du faktisk godt ved det.

Så horoskopet giver dig et skib at sejle med, og et søkort at navigere efter, og det er op til dig at navigere gennem de vind- og vejrforhold der kommer. Horoskopet sætter altså rammen og giver dig mulighed for at se dit skib og farvandet omkring dig, og det er op til dig at bruge begge dele bedst muligt.

Hvad er astrologi og hvorfor virker det?

Horoskoper i ugebladene

Mange kender ugebladenes horoskoper, hvor der med få ord beskrives hvad der kan forventes for den enkelte i den kommende uge. Og ja, det er også astrologi, men det svarer til at til skulle demonstrere hvad musik er – fra rock og pop til klassisk og kun måtte spille tre toner. Det er en temmelig umulig opgave, og præcis på samme måde er det med astrologien og horoskoper i ugebladene – astrologien er meget, meget mere end ugebladenes horoskoper.

Det personlige horoskop og hvad det fortæller

Det personlige horoskop tegnes ud fra kendskab til fødselstidspunktet, altså år/dato/tid/sted og bliver på den måde til et personligt horoskop for den enkelte. Det er en slags arbejdstegning, en model af de energier og psykologiske mekanismer, som udgør os som mennesker.

Horoskopet kan blandt andet fortælle om vort temperament, grundlæggende behov, udfordringer, ressourcer, potentialer. Hvilke betingelser skal være opfyldt for at være tilfreds med arbejde, partner, fritid og hvad giver mening og retning i livet.

Hvordan takler vi udfordringer eller hvordan bruger vi vores ressourcer og potentialer, det kan man til gengæld ikke se i horoskopet. Vi kan sagtens stå med et frø i hånden, men beholder vi det der, så forbliver det et frø. Skal frøet blive til andet end et frø, så skal vi tage ansvar for at nære og passe det. Astrologien og dit horoskop fortæller hvilke frø du har i hånden og hjælper med at finde vinkler, så dine ressourcer og muligheder bedst mulig bliver brugt og dermed hvad der giver mening og tilfredshed i dit liv.

Hvorfor virker det?

Astrologien har gennem tiden altid været udsat for kritik. De nyeste opdagelser og forskning indenfor blandt andet kvante- og astrofysik bringer astrologi og astronomi tættere på hinanden, men der er endnu ikke fundet en tilfredsstillende videnskabelig teori, der kan forklare hvilke kræfter eller energier, der udveksles mellem universet og mennesket.
Nogle hælder til at forklare astrologien på den måde, at planeterne påvirker os gennem tyngdekraft, ionstråling, magnetisme eller elektromagnetisk stråling og andre hælder til en mere psykologisk/holistisk virkningsmodel, som forklarer astrologien som sammenfald af hændelser, hvor planeternes indbyrdes placering afspejler og samtidig er synkrone med hændelser her på jorden.

Min erfaring med astrologien er, at den giver så meget forståelse, mening, glæde og genkendelse, at fascinationen og interessen blot vokser dag for dag.

Myretue?

De videnskabelige beviser lader vente på sig, men astrologien lever i bedste velgående. Måske vi ydmygt må erkende, at vi kun ved lidt om den verden, vi lever i.
Billedligt så er vi måske som myrer i en myretuen. Vi har vores egen verden, som vi kender med de udfordringer og muligheder, der er i den – men vi fornemmer måske også, at vi er en del af noget langt større.
Universet, naturen og ikke mindst os selv er områder, hvor vi gang på gang må erkende at vores objektive, videnskabelige viden på ingen måde slår til.

Et horoskop er en tegning af solsystemet, hvor de enkelte planeter vises sammen med solen og månen i en astronomisk korrekt tegning.
.
.

Astrologi betyder ’stjernelære’ og beskriver planeternes indvirkning på menneskelivet. Planeterne og deres indbyrdes positioner bruges til at forklare menneskelige egenskaber og til dels til at forudsige vigtige begivenheder.

Før den astrologiske konsultation

Bestil dit fødselstidspunkt herBestil tid til konsultation her

Til konsultationen skal jeg bruge oplysninger om dit fødested og præcise fødselstidspunkt, dvs. år, måned, dag og time/minutter. Kender du ikke det sidste, kan det i de fleste tilfælde skaffes her

For at checke fødsels tidspunktet laver jeg en såkaldt korrektion af horoskopet. Det betyder at jeg kontakter dig en uge før konsultationen, og spøger ind til nogle begivenheder i dit liv og på denne måde bruger begivenhederne til at verificere tidspunktet.

Er der noget du gerne vil have speciel fokus på i konsultationen, så vil det hjælpe mig, hvis jeg ved det forinden – jo bedre jeg er forberedt i forhold til dine spørgsmål, jo bedre kan jeg give dig svar.

Du kan spørge om alt. Mange har spørgsmål i retning af arbejde/uddannelse, parforhold samt at finde mening og vej i livet, men du spørger om det, der fylder for dig.

Samtalen optages og sendes til din email efterfølgende.

Konsultationen tager normalt 11/2 – 2 timer.

Livsforløb

Som forberedelse er det en god ide at overveje de vigtigste begivenheder i dit liv og at notere dem ned. Mange oplever at det giver god mening at reflektere og huske livets begivenheder og oplevelser, som ofte ses i et andet lys, når man er kommet på afstand af dem.

Kombinationstilbud - astrologi, coaching og zoneterapi

De 3 typer af konsultationer i henholdsvis astrologi, coaching og zoneterapi tilbydes individuelt, men det er også muligt at kombinere dem. Ved at kombinere viden fra astrologien med redskaber fra coaching samt lade denne viden og redskaber bundfælde sig i kroppen med zoneterapien åbner du op for en indgangsvinkel, hvor du kombinerer krop og sind.

En ting er at have viden omkring en udfordring, som du eksempelvis kan få det fra dit horoskop. Noget andet er at finde nye og brugbare løsninger på udfordringen, som også kan praktiseres ind i din hverdag. Ved netop at kombinere tydning af horoskopet med coaching får du personlige redskaber, der passer lige netop til dig og din situation.

At bearbejde udfordringerne fra flere sider og med forskellig indgangsvinkel betyder at der åbnes op på en helt ny måde og processen kommer længere på kortere tid.

Konsultationerne vil foregå enkeltvis – og tilbydes i en prispakke med en astrologisk tydning og 4 gange valgfri zoneterapi eller coaching.

Tilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud.

Astrologi, coaching og zoneterapi – tre nøgler, der sammen åbner op for nye vinkler og blivende forandringer

Bestil tid her
Nyhedsbrev

Gavekort til astrologi

Du får et printet gavekort med modtagerens personlige horoskop og modtageren bestiller selv en tid.