Astrologi og horoskop

Verden er forunderlig,
og jo mere vi forstår,
jo mindre bliver vi.

Ukendt

Hvorfor gå til astrolog?
 • Du vil have tydet dit personlige horoskop
 • Du vil høre din historie og se og dit liv i et større perspektiv
 • Du vil forstå dig selv på et dybere plan
Hvad går du hjem med?
 • Du får øget viden, indsigt, forståelse og accept af dig selv
 • Du får nye vinkler og bliver afklaret omkring dig selv og dine muligheder
 • Du får viden om dit næste års muligheder og udfordringer
Før du kommer?
 • Du oplyser dine fødselsdata
 • Vi har en indledende skriftlig dialog, hvor begivenheder fra dit liv danner grundlag for at verificere dit fødseslstidspunkt

Med den moderne astrologi og tydning af personlige horoskoper fortæller jeg historien om dig i et større perspektiv, og samtidig rammer jeg ind i essensen af dig.

Det er fascinerende, og kan være svært at forholde sig til at en tegning med en cirkel, symboler og nogle streger skulle kunne indeholde så kompleks information, som et menneske er. Men horoskopet indeholder en enorm mængde information om et menneskes indre landskab, psykologiske struktur og temperament. Min første, største og ja, eneste opgave er at formidle den informationen til dig.
Er du interesseret i personlig udvikling og i at gå lidt tættere på dig selv, så er dit horoskop en god vejviser.
Du får en tydning i et letforståeligt sprog med en psykologisk og jordnær indgangsvinkel og samtalen optages, så du har mulighed for at genhøre det hele.

Min tilgang til tydningen af horoskoper er, at det skal være genkendelig og brugbar, og samtalen åbner mulighed for at tale om det, du gerne vil vide.

Jeg tilbyder tydning af følgende horoskoper

 • Dit personlige horoskop
 • Ungdomshoroskoper
 • Børnehoroskoper
 • Årshoroskoper

Tydningen af horoskoper sker altid ved en personlig samtale.

Den astrologiske konsultation har en varighed på 1-2 timer.

Astrologi og horoskop vist på computerskærm

Hør hvad din moderne astrolog kan fortælle om dig og dine muligheder – samtalen optages på lydfil, så du er sikker på at få det hele med.

Dit personlige horoskop og årshoroskop

I tydningen af det personlige horoskop fortæller jeg historien om dig i et større perspektiv. Altså hvem er du, hvilke kompetencer og udfordringer har du og hvor er du på vej hen. Er du interesseret i personlig udvikling og i at gå lidt tættere på dig selv, så er dit horoskop en god vejviser. Min tilgang til tydningen af horoskoper er at det skal være genkendelig og brugbart for dig. Ofte opdages nuancer af dig selv, som du hidtil ikke har været bevist om.

Du har mulighed for at stille spørgsmål undervejs og har indflydelse på hvad du ønsker at have fokus på i samtalen.

Endvidere belyses dit horoskops muligheder og udfordringer i det næste år – årshoroskopet. Hvad kræver opmærksomhed fra din side og hvor er der medvind.

Årshorokop:

Har du allerede fået lagt dit personlige horoskop hos mig, kan du få en kort genopfriskning samt en astrologisk prognose for det kommende år.

Dit personlige og årshoroskop

Børne- og ungdomshoroskoper

Børnehoroskoper

De fleste forældre vil gerne give deres børn det allerbedste, de formår – materielt og følelsesmæssigt. Men hvad er “det bedste”? Fødselshoroskopet er et landkort over personligheden, dens sammensætning og potentialer, som er til stede i barnet lige fra fødselsøjeblikket. At fordybe sig i et barns horoskop giver bedre muligheder for at tage del i omsorgen og respekten for et nyt liv.

Tilbydes til forældre med børn mellem 0-18 år, som ønsker at understøtte og forstå deres barn bedre. Tydningen foregår som en personlig samtale med forældrene.
Tydningen har fokus på hvordan I som forældre understøtter jeres barn i dets udvikling. Vi kommer ind på hvordan barnet er sammensat i forhold til følelser og indlæring samt hvad der ellers måtte træde frem i horoskopet, som kan hjælpe forældre med at understøtte et barn udvikling.

Som for øvrige horoskoper skal fødselsdato, fødselstidspunkt og fødested oplyses for at opstille horoskopet.

Dit personlige og årshoroskop

Ungdomshoroskoper

Tilbydes til unge mellem 18 og 25 år og er en kortere version end det fulde horoskop. Du har indflydelse på, hvilket fokus du gerne vil have – uddannelse/erhvervsretning, din drømmepartner, din opvækst samt dine kompetencer og udfordringer kunne være muligheder.

Som for øvrige horoskoper skal fødselsdato, fødselstidspunkt og fødested oplyses for at opstille horoskopet.

Før den astrologiske konsultation

Konsultations kalender set via astrologi
Bestil dit fødselstidspunkt herBestil tid til konsultation her

For at lave horoskopet, som er udgangspunkt for konsultationen, skal jeg bruge oplysninger om fødested og præcise fødselstidspunkt, dvs. år, måned, dag og time/minutter. Kender du ikke det sidste, kan det i de fleste tilfælde skaffes her

For at checke fødsels tidspunktet laver jeg en såkaldt korrektion af horoskopet. Det betyder at jeg kontakter dig en uge før konsultationen, og spøger ind til nogle begivenheder i dit liv og på denne måde bruger begivenhederne til at verificere tidspunktet.

Er der noget du gerne vil have speciel fokus på i konsultationen, så vil det hjælpe mig, hvis jeg ved det forinden – jo bedre jeg er forberedt i forhold til dine spørgsmål, jo bedre kan jeg give dig svar.

Du kan spørge om alt. Mange har spørgsmål i retning af arbejde/uddannelse, parforhold samt at finde mening og vej i livet, men du spørger om det, der fylder for dig.

Samtalen optages og sendes til din email efterfølgende.

Konsultationen varer mellem 1-2 timer afhængig af hvilken type af horoskop, der er tale om.

Livsforløb

Som forberedelse er det en god ide at overveje de vigtigste begivenheder i dit liv og at notere dem ned. Mange oplever at det giver god mening at reflektere og huske livets begivenheder og oplevelser, som ofte ses i et andet lys, når man er kommet på afstand af dem.

Astrologi – søkort og sejlskibe

Ror på skip vist ved astrologi og søkorte
Dit skib

Horoskopet kan billedligt talt betragtes som det skib, du sejler med i dit liv. Der er mange slags skibe. De er store, små, robuste og skrøbelige og nogle sejler i fuld fart og andre mere roligt. Vi har et skib hver – og hvert skib rummer muligheder og begrænsninger.

Skibe skal passes for at klare strabadserne og skibe skal forskellige steder hen. Oftest slår man følgeskab med andre et stykke af vejen, men måske man også skilles – nogle gange på grund af vejrforholdene.

Dit søkort inden for astrologi
Dit søkort

Det personlige horoskop kaldes også et søkort over livet.

Det beskriver også, hvornår der er meldt storm på barometeret, og hvornår solen kan forventes at skinne. Det fortæller ikke, hvordan vi reagerer på disse naturforhold, om vi udnytter de gode vindforhold og nyder solen, eller sætter os i lastrummet og lader stå til.

Lidt som en vejrudsigt – du kan lytte efter den eller lade være.

Dine omstændigheder i skibet af astrologi
Dine omstændigheder

Ethvert skib vil være påvirket af, hvordan den første del af sejlturen er gået. Har vi været i meget stormvejr uden mulighed for at søge i en tryg havn, eller har der været skibe i nærheden, hvor der var hjælp at hente.

Det er naturligt at turen hertil har påvirket os. Hvordan det har påvirket os afhænger af hvor robust skibet er og hvordan vi har sejlet og navigeret dertil, hvor vi er i dag.

Nogle er gode til at sætte sejl og manøvrere i både kendt og ukendt farvand og nogle viser andre, hvordan man sætter sejl og andre kan og vil selv.

Astrologi – søkort og sejlskibe

Så hvordan ser dit skib ud, og hvordan sejler du med det? Kan du sætte sejl og navigere, eller ryger du ofte i uvejr eller ligger underdrejet på åbent hav – eller ligger du for anker og kommer ingen steder?

Vidste du, at der findes et søkort, som du kan navigere efter?

Det er det, som astrologien kan fortælle dig om.

Hvad er det for et skib, jeg har, og hvad kan mit skib egentlig bruges til. Bruger jeg alle de muligheder, der er i skibet, hvordan passer jeg på mit skib og hvad er vigtigt for mig, når jeg sætter kursen. Er jeg god til at navigere og manøvrer mit skib gennem farligt farvand og mod de mål jeg gerne vil nå.

Hvis man føler, at det er kræfter uden for en selv, der bestemmer ens livsvilkår, så er man måske en af dem, der er krøbet ned i lastrummet og lader skibet sejle sin egen sø. Horoskopet kan hjælpe med at se, hvorfor lastrummet er valgt som tilflugtsted og veje til at komme op på dækket og få sat sejl.

Det kan også være, at du faktisk står på dækket og sejlene er sat, men alligevel igen og igen kommer i tvivl om du er på rette vej – om kursen er rigtig. Ja, måske ved du, at kursen skal ændres, men du ved ikke til hvad – eller du er ikke klar over, at du faktisk godt ved det.

Så horoskopet giver dig et skib at sejle med, og et søkort at navigere efter, og det er op til dig at navigere gennem de vind- og vejrforhold der kommer. Horoskopet sætter altså rammen, og giver dig mulighed for virkelig at se dit skib og dets muligheder samt farvandet omkring dig, og det er op til dig at bruge begge dele bedst muligt.

Hvad er astrologi og hvorfor virker det?

Horoskoper i ugebladene og dit stjernetegn

Mange kender ugebladenes horoskoper, hvor der med få ord beskrives hvad der kan forventes for den enkelte i den kommende uge. Og ja, det er også astrologi, men det svarer til at til skulle demonstrere hvad musik er – fra rock og pop til klassisk og kun måtte spille tre toner. Det er en temmelig umulig opgave, og præcis på samme måde er det med astrologien og horoskoper i ugebladene – astrologien er meget, meget mere end ugebladenes horoskoper, som kun beskriver dit soltegn. Dit soltegn er også det der ofte kaldes for “dit stjernetegn”.

Det personlige horoskop og hvad det fortæller

Det personlige horoskop tegnes ud fra kendskab til fødselstidspunktet, altså år/dato/tid/sted og bliver på den måde til et personligt horoskop for den enkelte. Det er en slags arbejdstegning, en model af de energier og psykologiske mekanismer, som udgør os som mennesker.

Horoskopet kan blandt andet fortælle om vort temperament, grundlæggende behov, udfordringer, ressourcer, potentialer. Hvilke betingelser skal være opfyldt for at være tilfreds med arbejde, partner, fritid og hvad giver mening og retning i livet.

Hvordan takler vi udfordringer eller hvordan bruger vi vores ressourcer og potentialer, det kan man til gengæld ikke se i horoskopet. Vi kan sagtens stå med et frø i hånden, men beholder vi det der, så forbliver det et frø. Skal frøet blive til andet end et frø, så skal vi tage ansvar for at nære og passe det. Astrologien og dit horoskop fortæller hvilke frø du har i hånden og hjælper med at finde vinkler, så dine ressourcer og muligheder bedst mulig bliver brugt og dermed hvad der giver mening og tilfredshed i dit liv.

Hvorfor virker det?

Astrologien har gennem tiden altid været udsat for kritik. De nyeste opdagelser og forskning indenfor blandt andet kvante- og astrofysik bringer astrologi og astronomi tættere på hinanden, men der er endnu ikke fundet en tilfredsstillende videnskabelig teori, der kan forklare hvilke kræfter eller energier, der udveksles mellem universet og mennesket.
Nogle hælder til at forklare astrologien på den måde, at planeterne påvirker os gennem tyngdekraft, ionstråling, magnetisme eller elektromagnetisk stråling. Andre hælder til en mere psykologisk/holistisk virkningsmodel, som forklarer astrologien som sammenfald af hændelser, hvor planeternes indbyrdes placering afspejler energien i menneskset og dermed også samtidig er synkrone med hændelser her på jorden.

Min erfaring med astrologien er, at den giver så meget forståelse, mening, glæde og genkendelse, at fascinationen og interessen blot vokser dag for dag.

Myretue?

De videnskabelige beviser lader vente på sig, men astrologien lever i bedste velgående. Måske vi ydmygt må erkende, at vi kun ved lidt om den verden, vi lever i.
Billedligt talt så er vi måske som myrer i en myretue. Vi har vores egen verden, som vi kender med de udfordringer og muligheder, der er i den – men vi fornemmer måske også, at vi er en del af noget langt større.
Universet, naturen og ikke mindst os selv er områder, hvor vi gang på gang må erkende at vores objektive, videnskabelige viden på ingen måde slår til.

En myretue

Et horoskop er en tegning af solsystemet, hvor de enkelte planeter vises sammen med solen og månen i en astronomisk korrekt tegning.
.
.

Astrologi betyder ’stjernelære’ og beskriver planeternes indvirkning på menneskelivet. Planeterne og deres indbyrdes positioner bruges til at forklare menneskelige egenskaber og til dels til at forudsige vigtige begivenheder.

Kombiner astrologi, coaching og zoneterapi

De 3 typer af konsultationer i henholdsvis astrologi, coaching og zoneterapi tilbydes individuelt, men det er også muligt at kombinere dem. Ved at kombinere viden fra astrologien med redskaber fra coaching samt lade denne viden og redskaber bundfælde sig i kroppen med zoneterapien åbner du op for en indgangsvinkel, hvor du kombinerer krop og sind.

En ting er at have viden omkring en udfordring, som du eksempelvis kan få det fra dit horoskop. Noget andet er at finde nye og brugbare løsninger på udfordringen, som også kan praktiseres ind i din hverdag. Ved netop at kombinere tydning af horoskopet med coaching får du personlige redskaber, der passer lige netop til dig og din situation.

At bearbejde udfordringerne fra flere sider og med forskellig indgangsvinkel betyder at der åbnes op på en helt ny måde og processen kommer længere på kortere tid.

Gammelt nøglebundt med kombinering af astrologi, coaching og zoneterapi

Astrologi, coaching og zoneterapi – tre nøgler, der sammen åbner op for nye vinkler og blivende forandringer

Bestil tid her

Prøv selv mere astrologi

Udfra oplysninger om fødselsdato, fødselstidspunkt og fødeby kan horoskopet tegnes. Jeg anvender astrologi programmerne ARGUS og Livehoroscope. Livehoroscope er til fri afbenyttelse og du kan finde det her.

Du kan downloade det og indtaste de nævnte oplysninger og programmet tegner dit horosko og ja, så er du i gang.

.. under udarbejdelse

Dit personlige og årshoroskop
Nyhedsbrev

Gavekort til astrologi

Du får et flot printet gavekort med modtagerens horoskop og modtageren bestiller selv en tid