Astrologi og horoskop

Hvorfor gå til astrolog?
 • Du vil have tydet dit personlige horoskop
 • Du vil høre din historie og se dit liv i et større perspektiv
 • Du vil forstå dig selv på et dybere plan
Hvad går du hjem med?
 • Du får øget viden, indsigt, forståelse og accept af dig selv
 • Nye vinkler og inspiration til at finde og fastholde den vej, som er rigtig for dig
 • Dit næste år og dets muligheder
Før du kommer?
 • Du oplyser dine fødselsdata
 • Vi har en indledende skriftlig dialog, hvor begivenheder fra dit liv danner grundlag for at verificere dit fødselstidspunkt
Derfor får du tydet dit personlige horoskop

Astrologi og dit personlige horoskop viser dig en ny forståelsesramme, når du undres over tingene og har svært ved at finde mening og vej i det hele. Gennem horoskopet bliver det muligt

 • at lære dig selv bedre at kende
 • at give dig nye vinkler og inspiration til nye veje
 • at finde og fastholde den vej, der er den rigtige for dig
 • at finde veje, hvor du bruger dine ressourcer bedst muligt og dybest set bliver allermest tilfreds og finder ro i dig selv.

På nogle områder bliver du bekræftet i din anskuelse og din indre fornemmelse og på andre områder får du nye vinkler og opdager nye og måske uopdyrkede områder af dig selv. Du finder veje til at acceptere dine udfordringer samt udnytte og værdsætte dine evner fuldt ud. Du bliver mere afklaret omkring dig selv, og hvordan du er  sammensat, og dermed også måden du anskuer verden på.

Er du interesseret i personlig udvikling og i at gå lidt tættere på dig selv, så er dit horoskop en fantastisk vejviser.

Min tilgang til astrologi og horoskoper

Du får en tydning i et letforståeligt sprog med en psykologisk og jordnær indgangsvinkel og samtalen optages, så du har mulighed for at genhøre det hele.
Min tilgang til tydningen af horoskoper er, at det skal være genkendelig og brugbar, og samtalen åbner mulighed for at tale om det, du gerne vil vide.

Dit fødselstidspunkt

astrologi og horoskoper. astrologi og horoskoper. Fødselsdato, fødselstidspunkt og fødested skal oplyses for at opstille horoskopet. Kender du det ikke, så kan du mod betaling få det oplyst hos landarkivet via link herunder.

Bestil dit fødselstidspunkt hos Landarkivet
Astrologi og horoskop vist på computerskærm

Hør hvad astrologi og horoskop kan fortælle om dig og dine muligheder – samtalen optages på lydfil, så du er sikker på at få det hele med.

Typer af horoskoper

Jeg tilbyder astrologi og horoskop til følgende områder og du kan læse mere om de enkelte typer længere nede

 • Dit personlige horoskop
 • Ungdomshoroskoper
 • Årshoroskoper
 • Parhoroskoper
 • Børnehoroskoper

Tydningen af horoskoper sker altid ved en personlig samtale og har en varighed på 1-2 timer.

Dit personlige horoskop, årshoroskop og ungdomshoroskop

Dit horoskop og dig

I tydningen af dit personlige horoskop snakker vi om dig, og om hvordan dit indre landskab ser ud og der vil kunne være temaer, som skiller sig ud – skiller dig ud.

Vi kommer altid ind på hvordan du psykologisk er sammensat og følgende temaer er gennemgående

 • dit temperament, din baggrund, dine behov og tryghedsfaktorer
 • dine lærings- og ansvarsområder – hvad er knapt så let for lige netop dig, og hvad skal du forstå og acceptere for at det bliver lettere
 • relationer/partnerskaber – hvad tiltrækkes du af, og hvilke udfordringer løber du ind i
 • dit kærlighedssprog – hvordan giver og modtager du lettest kærlighed
 • hvad er meningen egentlig og hvad er meningsfyldt for dig

En tydning af dit horoskop er en igangsætter eller et indspark i forhold til personlig udvikling og i at gå tættere på dig selv.

Min tilgang til tydningen af horoskoper er, at det skal være genkendelig og brugbart for dig.

Du har mulighed for at stille spørgsmål undervejs og har indflydelse på, hvad du ønsker at have fokus på i samtalen.

Udover tydningen af dit personlige horoskop får du også dit årshoroskop, der belyser dit horoskops muligheder og udfordringer i det næste år.

Dit personlige årshoroskop
Astrologi og horoskoper til ungdom

Astrologi og horoskop tilbydes til unge mellem 18 og 25 år og adskiller sig ikke væsentlig fra det personlige horoskop udover at uddannelse/erhvervsretning, partnerskaber/relationer i højere grad uddybes.

Årshorokop

Et årshoroskop belyser dit horoskops muligheder og udfordringer i det næste år. Hvad kræver opmærksomhed fra din side, og hvor er der medgang og medvind. Du får en oversigt med dig, som du kan støtte dig til hen over året, så du er opmærksom og ansvarlig, når det kræves og sætter gang i eventuelle nye tiltag, når der er medvind og medgang.

Årshoroskopet forudsætter, at du har fået tydet dit personlige horoskop hos mig.

Parhoroskop

Et parhoroskop baseres på dit og din partners fødselshoroskoper og ud fra dem er det muligt at vurdere og rådgive om. hvordan I bedst styrker hinanden og hvilke udfordringer, der måske findes i jeres forhold, som I kan arbejde på at forbedre. Parhoroskopet kan bruges til at hjælpe jer med at udvikle jeres forhold til det bedre.

Vi kommer ind på hvordan I psykologisk er sammensat og følgende områder belyses med hensyn til forskelligheder og ligheder

 • jeres temperament, baggrund, behov og tryghedsfaktorer
 • relationer/partnerskaber, hvad tiltrækkes I af, og hvilke udfordringer kan I løbe ind i
 • jeres kærlighedssprog – hvordan giver og modtager I kærlighed og kan jeres partner mærke det
Dit personlige årshoroskop
Astrologi og horoskop og KÆRLIGHEDSSPROG

Hvad er dit kærlighedssprog og kender du din partneres kærlighedssprog?
Gary Chapmans bog – “Kærlighedens 5 sprog“ sætter fokus på, hvad der skal til for at vi føler os elsket, samt de udfordringer vi kan få hvis vi ikke forstår hinandens kærlighedssprog.

De 5 kærlighedssprog er

 • Anerkendende ord
 • Tid til hinanden
 • At modtage gaver
 • Tjenester
 • Fysisk berøring

Vi har alle brug for at føle os elsket – ikke mindst i parforholdet. Men en ting er at være elsket – hvad nu hvis vi ikke rigtig kan mærke det. Vi hører det måske, det bliver sagt på mange måder, men der er alt for få kærlige knus og kys. Blot et eksempel – her med ord og fysisk berøring, som er to vidt forskellige udtryksformer.

Du og din partner kan have forskellige kærlighedssprog og sagtens elske hinanden alligevel.

I parhoroskop belyses jeres kærlighedssprog samt eventuelle forskelligheder i det.

Børnehoroskop symboliseret med kærlighed

Du ved, at du elsker din partner.
Men kan din partner mærke det ?

Børnehoroskoper

Astrologi og horoskop og “Det bedste til vore børn”

De fleste forældre vil gerne give deres børn det allerbedste, de formår – materielt, følelsesmæssigt og socialt. Men hvad er “det bedste”?

Meningerne er helt sikkert delte og peger i forskellige retninger. Familie, venner, pædagoger, psykologer og ikke mindst bibliotekerne og internet bugner af de bedste intensioner. Det er ikke gode råd der mangler. Samtidig er der også almindelig enighed om, at det der er godt for ene, ikke nødvendigvis er godt for den anden.

Den mest konkrete erfaring vi har, er måske den erfaring vi selv har oplevet og erfaret på egen krop. Er vi ikke vågne og opmærksomme, så kommer vi let til at påvirke vore børn udfra vort eget liv, måske til at gøre de ting vi ikke selv formåede eller turde gå efter, eller måske vi beskytter dem mod det, vi selv oplevede var svært.

“Det bedste”

For at give dem “det bedste”, er vi nødt til først at forstå, hvem de er, og møde dem der. Det, der var svært for os i deres alder, er ikke nødvendigvis det, der er svært for dem lige nu. Vi er ikke perfekte forældre og vi skaber ikke perfekte børn, men vi kan som forældre være med til at støtte barnets vej og ret til sig selv. Og vi kan i kærlighed sende dem godt på vej.

Børnehoroskopet er tænkt og ment som en hjælp til at forstå barnet bedre, og dermed give mulighed for at møde dem lige netop der, hvor de er.

Det er et menneskes indre landskab, vi åbner op, når vi åbner horoskopet. Når det menneske endnu er et barn og tilmed ikke til stede, så er det med stor ydmyghed og respekt, vi nærmer os.

Til forældre og hvad de får med

Tilbydes til forældre med børn mellem 0-18 år, som ønsker at understøtte og forstå deres barn bedre.
Tydningen foregår som en personlig samtale med forældrene og barnet kan ikke være til stede, da samtalen er rettet mod forældrene og på, hvordan I som forældre understøtter barnet.
Vi kommer altid ind på, hvordan barnet er sammensat i forhold til

 • temperament, følelsesmæssige behov og tryghedsfaktorer
 • indlæring og læringsområder – hvad er svært og hvordan gøres det lettere
 • kærlighedssprogene og deres forskelligheder i familen

Da horoskopet afspejler vor forskellighed som mennesker, så kan horoskopet afspejle forskellige temaer, som også kan berøres for derved at hjælpe forældre med at understøtte barnets udvikling.

Som for øvrige horoskoper skal fødselsdato, fødselstidspunkt og fødested oplyses for at opstille horoskopet.

I kærlighed - med kærlighed
Børnehoroskop symboliseret med kærlighed

Dine børn

Dine børn er ikke dine børn.
De er sønner og døtre af selve livet.
De kommer gennem dig, men er ikke dine.
Og selv hvis de bor med dig, tilhører de ikke dig.
Du må give dem din kærlighed,
men ikke dine tanker,
for de har deres egne tanker.

Du må huse deres kroppe, men ikke deres sjæle,
for deres sjæle dvæler i morgenens hus
som du ikke kan besøge,
end ikke i dine drømme.
Du kan hige efter at være som dem,
men prøv ikke at gøre dem til dig.
For livet går ikke baglæns,
det sidder heller ikke fast i i går.

Du er de buer dine børn,
de levende pile, er ladt med.
Skytten ser målet på vejen af det uendelige,
og han vil med denne kraft hjælpe dig,
så deres pile kan flyve hurtigt og langt.
Spændingen i skyttens hånd
vil bringe dig glæde;
lige så meget som han elsker pilen der flyver,
elsker han også, buen der står stille.”

Khalil Gibran
Libanesisk poet

Kærlighedssprog

Du ved, at du elsker dig barn.
Men kan dit barn mærke det ?

Inspireret af Gary Chapmans bog – “Børnenes 5 Kærlighedssprog“, så forsøger jeg at afdække barnets primære og sekundære kærlighedssprog i horoskopet.

De 5 kærlighedssprog er

 • Anerkendende ord
 • Tid til hinanden
 • At modtage gaver
 • Tjenester
 • Fysisk berøring

Børn har brug for at lære alle kærligshedsprogene at kende, det har vi alle, at give og modtage, men når det kommer til hvordan vi fylder vor kærlighedsbeholdere op, så er vi alle indrettet sådan at der er nogle der virker bedre end andre.
En fyldt kærlighedsbeholder indebærer at vi føler os elsket, så når beholderne er fyldt, så er vi gladere, vi klarer mere, er mere robuste, mere samarbejdsvillige og derfor er forældreopgaven også langt lettere under disse betingelser.

Det giver næsten sig selv hvad der sker når kærlighedsbeholderen er tom –  manglende samarbejder, stiller sig på bagbenene, tristhed, modløshed.

Børn og forældre kan have forskellige kærlighedssprog.

Før den astrologiske konsultation

Enkel konsultations kalender til zoneterapi
Bestil dit fødselstidspunkt herBestil tid til horoskopet her
Det skal jeg bruge

For at lave horoskopet, som er udgangspunkt for konsultationen, skal jeg bruge oplysninger om fødested og præcise fødselstidspunkt, dvs. år, måned, dag og time/minutter. Kender du ikke det sidste, kan det i de fleste tilfælde skaffes her

For at checke fødsels tidspunktet laver jeg en såkaldt korrektion af horoskopet. Det betyder at jeg kontakter dig en uge før konsultationen, og spøger ind til nogle begivenheder i dit liv og på denne måde bruger begivenhederne til at verificere tidspunktet.

Hvad vil du vide?

Er der noget du gerne vil have speciel fokus på i konsultationen, så vil det hjælpe mig, hvis jeg ved det forinden – jo bedre jeg er forberedt i forhold til dine spørgsmål, jo bedre kan jeg give dig svar.

Du kan spørge om alt. Mange har spørgsmål i retning af arbejde/uddannelse, parforhold samt at finde mening og vej i livet, men du spørger om det, der fylder for dig.

Samtalen optages og sendes til din email efterfølgende.

Konsultationen varer mellem 1-2 timer afhængig af hvilken type af horoskop, der er tale om.

Astrologi – søkort og sejlskibe

Ror på skip vist ved astrologi og søkorte
Dit skib

Horoskopet kan billedligt talt betragtes som det skib, du sejler med i dit liv. Der er mange slags skibe. De er store, små, robuste og skrøbelige og nogle sejler i fuld fart og andre mere roligt. Vi har et skib hver – og hvert skib rummer muligheder og begrænsninger.

Skibe skal passes for at klare strabadserne og skibe skal forskellige steder hen. Oftest slår man følgeskab med andre et stykke af vejen, men måske man også skilles – nogle gange på grund af vejrforholdene.

Dit søkort inden for astrologi
Dit søkort

Det personlige horoskop kaldes også et søkort over livet.

Det beskriver også, hvornår der er meldt storm på barometeret, og hvornår solen kan forventes at skinne. Det fortæller ikke, hvordan vi reagerer på disse naturforhold, om vi udnytter de gode vindforhold og nyder solen, eller sætter os i lastrummet og lader stå til.

Lidt som en vejrudsigt – du kan lytte efter den eller lade være.

modvind er godt til personlig udvikling
Dine omstændigheder

Ethvert skib vil være påvirket af, hvordan den første del af sejlturen er gået. Har vi været i meget stormvejr uden mulighed for at søge i en tryg havn, eller har der været skibe i nærheden, hvor der var hjælp at hente.

Det er naturligt at turen hertil har påvirket os. Hvordan det har påvirket os afhænger af hvor robust skibet er og hvordan vi har sejlet og navigeret dertil, hvor vi er i dag.

Nogle er gode til at sætte sejl og manøvrere i både kendt og ukendt farvand og nogle viser andre, hvordan man sætter sejl og andre kan og vil selv.

Astrologi og horoskop – søkort og sejlskibe

Så hvordan ser dit skib ud, og hvordan sejler du med det? Kan du sætte sejl og navigere, eller ryger du ofte i uvejr eller ligger underdrejet på åbent hav – eller ligger du for anker og kommer ingen steder?

Vidste du, at der findes et søkort, som du kan navigere efter?

Det er det, som astrologi og horoskoper kan fortælle dig om.

“Mit skib”

Hvad er det for et skib, jeg har, og hvad kan mit skib egentlig bruges til. Bruger jeg alle de muligheder, der er i skibet, hvordan passer jeg på mit skib og hvad er vigtigt for mig, når jeg sætter kursen. Er jeg god til at navigere og manøvrer mit skib gennem farligt farvand og mod de mål jeg gerne vil nå.

Hvis man føler, at det er kræfter uden for en selv, der bestemmer ens livsvilkår, så er man måske en af dem, der er krøbet ned i lastrummet og lader skibet sejle sin egen sø. Horoskopet kan hjælpe med at se, hvorfor lastrummet er valgt som tilflugtsted og veje til at komme op på dækket og få sat sejl.

Det kan også være, at du faktisk står på dækket og sejlene er sat, men alligevel igen og igen kommer i tvivl om du er på rette vej – om kursen er rigtig. Ja, måske ved du, at kursen skal ændres, men du ved ikke til hvad – eller du er ikke klar over, at du faktisk godt ved det.

Så horoskopet giver dig et skib at sejle med, og et søkort at navigere efter, og det er op til dig at navigere gennem de vind- og vejrforhold der kommer. Horoskopet sætter altså rammen, og giver dig mulighed for virkelig at se dit skib og dets muligheder samt farvandet omkring dig, og det er op til dig at bruge begge dele bedst muligt.

Hvad er astrologi og hvorfor virker det?

Horoskoper i ugebladene og dit stjernetegn

Mange kender ugebladenes horoskoper, hvor der med få ord beskrives hvad der kan forventes for den enkelte i den kommende uge. Og ja, det er også astrologi, men det svarer til at til skulle demonstrere hvad musik er – fra rock og pop til klassisk og kun måtte spille tre toner. Det er en temmelig umulig opgave, og præcis på samme måde er det med astrologien og horoskoper i ugebladene – astrologien er meget, meget mere end ugebladenes horoskoper.

Hvorfor virker det?

Astrologien har gennem tiden altid været udsat for kritik. De nyeste opdagelser og forskning indenfor blandt andet kvante- og astrofysik bringer astrologi og astronomi tættere på hinanden, men der er endnu ikke fundet en tilfredsstillende videnskabelig teori, der kan forklare hvilke kræfter eller energier, der udveksles mellem universet og mennesket.
Nogle hælder til at forklare astrologien på den måde, at planeterne påvirker os gennem tyngdekraft, ionstråling, magnetisme eller elektromagnetisk stråling. Andre hælder til en mere psykologisk/holistisk virkningsmodel, som forklarer astrologien som sammenfald af hændelser, hvor planeternes indbyrdes placering afspejler energien i menneskset og dermed også samtidig er synkrone med hændelser her på jorden.

Min erfaring med astrologien er, at den giver så meget forståelse, mening, glæde og genkendelse, at fascinationen og interessen blot vokser dag for dag.

Myretue?

De videnskabelige beviser lader vente på sig, men astrologien lever i bedste velgående. Måske vi ydmygt må erkende, at vi kun ved lidt om den verden, vi lever i.
Billedligt talt så er vi måske som myrer i en myretue. Vi har vores egen verden, som vi kender med de udfordringer og muligheder, der er i den – men vi fornemmer måske også, at vi er en del af noget langt større.
Universet, naturen og ikke mindst os selv er områder, hvor vi gang på gang må erkende at vores objektive, videnskabelige viden på ingen måde slår til. Med astrologien og horoskoper åbner der sig et lille flig, hvor vi kan fornemme langt større dimensioner.

En myretue der symboliserer menneskets begrænsede forståelse af astrologi

Et horoskop er en tegning af solsystemet, hvor de enkelte planeter vises sammen med solen og månen i en astronomisk korrekt tegning.
.
.

Astrologi betyder ’stjernelære’ og beskriver planeternes indvirkning på menneskelivet. Planeterne og deres indbyrdes positioner bruges til at forklare menneskelige egenskaber og til dels til at forudsige vigtige begivenheder.

Prøv selv astrologi og astrologiske temaer

Astrologi og horoskop – Udforsk dit eget horoskop

Udfra oplysninger om fødselsdato, fødselstidspunkt og fødeby kan horoskopet tegnes. Jeg anvender astrologi programmerne ARGUS og Livehoroscope. Livehoroscope er til fri afbenyttelse og du kan finde det her.

Du kan downloade det og indtaste de nævnte oplysninger og programmet tegner dit horoskop og ja, så er du i gang.

Din indre drømmepartner

Kærligheden er vævet af drømme og ubevidste længsler og sjældent har vi et klart billede af, hvad der får os til at reagere, selvom vi måske kan genkende visse gennemgående træk. Når først gnisten er tændt, så står vi i det, lader instinkterne råde og efterfølgende husker vi knapt nok vore overvejelser og eventuelle strategier.

Kærligheden har altid været en trofast kilde til spekulationer og bristede illusioner, men også til euforisk glæde, forventning og ja forelskelsen. Når vi så får styr på forelskelsen og euforien, så er det som stjernestøv der forsvinder, solen glider bag en sky  og virkelighen og hverdagen melder sig og er knapt så interessant og tiltrækkende. Det er her arbejdshandskerne og de bevidste handlinger skal findes frem, hvis det der startede som forelskelse skal blomstre op som kærlighed.

Men hvad siger astrologi og horoskop her  – kan den hjælpe os? Og ja, den give os nyttige fingerpeg, men rummer ikke konklusioner og facitlister. Horoskopet kan fortælle om hvilke temaer og problemer du kan tumle ind i og hvordan du egentlig er skruet sammen i dit indre med hensyn til kærligheden og til parforhold.

Dit personlige årshoroskop
Nyhedsbrev

Gavekort til astrologi

Du får et flot printet gavekort med modtagerens horoskop og modtageren bestiller selv en tid